آرشیو مطالب

نام دستگاه: سانتریفیوژ S+L

مشخصات: ظرفیت 1000 کیلوگرم در روز، فاقد تابلو

کشور سازنده: آلمان شرقی

وضعیت: کارکرده

مکان: ورامین

ifat

.